INFO

Mé cesty k nynějšímu poslání byly klikaté, ale vždy jsem na své cestě životem pomáhala. V rodině, kamarádkám, známým i neznámým a tak jednoho dne jsem zjistila, že to  je to, co chci dělat profesně, protože mě naplňuje láskou, porozumněním, radostí i touhou dělat to stále lépe a lépe. A tak přicházela jedna škola za druhou a poznání za poznáním a pochopení za pochopením, které předávám ve své praxi dál všem, kteří si o to požádají.

A pokud o to máte zájem i vy, tak nahlédněte a rozhodněte se, zda já jsem tou pravou pro Vás.

VĚRA MATĚJKOVÁ

CERTIFIKÁTY
NABÍDKA SLUŽEB

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu. A to bylo již známo  Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie dává každému jednotlivému číslu našeho data narození individuální charakteristiku, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami. S rozdílnou učební látkou.

Rodiče všímající si data narození svých dětí, chápou, že děti jsou jiné než oni, mají své vlatní úkoly pro tento život. A tímto poznatkem  pomohou nasměrovat děti k využití jejich nadání a schopností, které skutečně mají pro optimální řešení jejich životní cesty.

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Numerologie je nauka velmi rozsáhlá a aby mohl někdo udělat dobrý, reálný a užitečný numerologický rozbor, chce to léta studií i praxe. Ale hlavně – numerolog musí být člověk citlivý, vnímavý, s velkou dávkou představivosti a intuce.

A to žádný počítač není !!

A pokud chcete poznat svoji cestu života, chápat ji a pracovat na splnění životních úkolů, pak zvolte můj NRL rozbor, který Vás povede po této cestě cca 30 let, protože Vám jej na tolik let vypracuji dopředu.

Jsme součástí celků, které nás někdy vědomě, jindy nevědomě ovlivňují. Abychom se stali zdravou, silnou a celistvou bytostí, je nutné pracovat na tom, abychom odstranili všechny vlivy, které nám naši předci a prapředci posílají k vyřízení a to odžitím nebo zpracováním ve zrychleném procesu skrze karmickou astrologii.

Všech 9 planet i planetka Pluto na nás působí a skrze ně na nás promlouvají naši předci a chtějí po nás, abychom zpracovali či odžili to, na co oni neměli sílu či co jim bylo v dané době znemožněno kvůli nepochopení rodiny či celého společenského systému. V zastoupení jednotlivých planet k nám promlouvají jednotliví naši předci a chtějí, abychom je osvobodili, aby oni na nás nemuseli stále tlačit a tím nás vhánět do životních situací, které bychom si jinak nikdy svobodně nezvolili.

Náš otec se nám jeví vždy tak, jak mu ukládá Slunce v postavení našeho horoskopu. A za ním stojí jeho rod a žádá po nás, co pro celý rod máme udělat. Ví o nás, že jsme nejsilnější z rodu a tak nás staví před takové úkoly, které nejsou v rodě ještě vyřešeny, odžity a pochopeny. Mezi otcem a dítětem vždy platí dohoda, že dítě nastoupí jeho dědictví a otec mu při tom pomáhá.

Luna je symbolikou naší matky a jejího rodu. I ona nás svým postavením přivádí před nezdolané zkoušky jejího rodu, jehož je zástupcem.

Luna se přibližuje ke Slunci a opět se od něj vzdaluje a to se odráží i v našem životě. I v tom se odráží lidský život, naše touha po blízkosti, lásce se střídá s odstupem a samotou. Tak prostřednictví měsíce poznáváme růst a pomíjivost, lásku, samotu, ochranu i omezení.

Od Pluta po Neptuna můžete mít naložen náklad nejen od rodu, ale také svůj vlastní a to v případě, že máte planetu retrográdní(která symbolizuje vlastní náklad karmy)    

Pluto – moc předků – ženské věno do manželství

Ženský prapředek, který nedaroval svého Pluta při vstupu do manželství, protože si svého manžela nevážil, nectil a nebo nemiloval. Toto bylo zejména v dohodnutých manželstvích.

Karma spojená s retrográdním Plutem

Zrozenec s retrográdním Plutem prochází karmou týkající se prožívání kolektivního vědomí ve svém nitru. Cítí účinky myšlení světa a je si vědom vztahu mezi tímto myšlením a stavem světa v průběhu věků. Ne vždy vyjadřuje navenek, co ví, a má sklon vidět ostatní lidi jako součást většího a obsažnějšího celku, spíše než coby jednotlivce. To, co dělá v osobním životě je mnohem méně důležité než to. co si o této činnosti myslí.

Saturn, hříchy předků, ženská moudrost   

Ženský prapředek, který nebyl uctíván kvůli svému pohlaví a tak její moudrost byla potlačena, nezhodnocena, neuctěna. Také zde některý ženský prapředek mohl udělat něco proti vůli rodiny a proto byl zatajen. Mužští prapředci, kteří zatajili své hříchy.                     Karma spojená s retrográdním Saturnem

Retrográdní Saturn vždy naznačuje pokračující karmu z minulých inkarnací. Ať už se jedná o jakoukoli lekci, tomuto zrozenci se daří ji naplňovat jen neobyčejně pomalu. V tomto životě musí proto nést ve své duši navíc zátěž z předchozího života, aby se nakonec oba životy propojily, zrozenec měl dostatek údajů a mohl si plně uvědomit svůj skutečný úkol.

Uran a zodpovědnost – Uran a svoboda = rebel rodu

Ukazuje v horoskopu na předka, který si vzal svobodu, ale nepřijal za ni  zodpovědnost.

Karma spojená s retrográdním Uranem
V osobní rovině dělá retrográdní Uran spoušť v mezilidských vztazích. Zrozenec prožívá vnitřní nestálost, která často způsobuje, že je k sobě samému pokrytecký. Mentální a emocionální rovina spolu často vedou boj, takže tento zrozenec někdy ví určité věci, které by měl nasměrovat jeho vědomostem, zároveň však pociťuje něco jiného, co ho může vést směrem zcela jiným.

Neptun – láska individuální či kosmická – potkání se se svým já; nepřijatý předek žena či muž                                                      

V karmické astrologii ukazuje Neptun na podstatu popírání a vytěsňování. Mnohé rodiny si celé generace nepřiznaly, že jsou plní strachu, že jsou nejistí, že neví. . . . kdo se však otevřeně hlásí k těmto nejistotám je na pravé cestě k nápravě a získá tak sílu Neptuna. Je nutno přijmout do rodiny toho, jež je popírán, ať jde o mrtvé dítě či milenku otcovu či popíranou lásku matky. Či byl nižšího původu či jiné rasy, náboženství či jen z jiného státu či města či vesnice. Ten, jemuž se Neptun projevil v horoskopu je veden k tomu, aby přijal to jež se stalo, aby mohl skončit se svojí samotou. Pak se mu otevře nebe a přijde láska, láska bezpodmínečná, uspokojující, povznášející, naplňující.

Z postavení Neptuna v horoskopu poznáme, kde je jedinec sám a kde se může najít ve veškerenstvu.

Karma spojená s retrográdním Neptunem

Tito zrozenci se musejí naučit integrovat své vnímání s ideály a sny, které si do tohoto života přinášejí. Namísto, aby se pokoušeli své počitky zkreslovat tak, že by současnost odpovídala minulosti, musejí si uvědomit, které části současnosti skutečně symbolizují karmicky nezavršené části minulosti.

Venuše ukazuje, jaké má člověk estetické vnímání, jaké vyznává hodnoty, co shledává krásným, v čem nachází potěšení, co ho dělá přitažlivým, a také šarm a charisma.
Karma spojená s retrográdní Venuší
Je-li Venuše retrográdní, nese si zrozenec v sobě značné nepochopení lásky z minulého života. Obvykle se zde vyskytovalo určité intenzivní poranění, a zrozenec si proto nyní odpírá plnohodnotné prožívání bohatství lásky, protože se bojí, že utrpí stejně zranění. Bez ohledu na to, jedná-li se o muže nebo o ženu.

Mars v horoskopu vyjadřuje ve svém psychologickém významu životní oblast, kde se člověk musí naučit prosadit a potvrdit sám sebe, kde projevuje svou iniciativu, sílu a odvahu a také oblast, kde by se měl stát průkopníkem. Mars ukazuje zejména na to, v které oblasti života bytost dokáže vyvinout opravdu mimořádné úsilí.

Karma spojená s retrográdním Marsem

Je-li v Mars v horoskopu retrográdní, jsou všechny jedincovy činy v současném životě obdobou minulosti.

Tento zrozenec se pokouší nalézt v tomto životě ty jedince, kteří symbolizují všechny ty, kteří ho v minulých inkarnacích naplňovali. Ve své mysli je nutí hrát role těchto již neexistujících postav. S jejich pomocí se snaží vyjádřit všechno to, co nemohl dát v minulosti najevo.

Postavení Merkura v horoskopu vypovídá o způsobu, jak pracuje naše mysl, jak se učíme, jak získáváme a zpracováváme zážitky, jak mluvíme a jak vyjadřujeme své názory. Merkur také naznačuje to, co zaměstnává naši mysl a čeho si v okolí všímáme. Poukazuje na oblasti našeho neklidu a zvídavosti, díky kterým zůstaneme mladí a svěží. Merkur symbolizuje naše vztahy se sourozenci a dalšími příbuznými. Karma spojená s retrográdním Merkurem

Zrozenec s retrográdním Merkurem je tady proto, aby prožil nevyřešenou karmu ve vztazích. Má sklon reagovat na druhé lidi, jakoby zastupovali lidi z minulosti. Má proto problémy udržet celé své vědomí „tady a teď.“

Jupiter v domech poskytuje informaci o životních oblastech a činnostech, ve kterých člověk projevuje své náboženské, filosofické a vzdělávací názory. Vědomě či nevědomě jde hledáme Boha nebo se v rámci této zkušenosti pokoušíme najít Pravdu s velkým ,,P“.

Karma spojená s retrográdním Jupiterem

V případě retrográdního Jupiteru se karma vždy týká introspekce prostřednictvím vyšší mysli. Zrozenec musí být schopen ospravedlnit sám sebe před sebou samým, aby měl pocit, že si skutečně zaslouží respekt a úctu, čehož je právě Jupiter příslibem.
V některé z předchozích inkarnací se musel vyskytovat velký zájem o nějaký náboženský nebo duchovní princip, jehož ohrožení byl zrozenec svědkem. V současném životě se cítí ještě více odhodlán ve své mysli hodnotu tohoto principu rehabilitovat.

Obecně lze říci, že osa jižní – severní uzel naznačuje na karmickou cestu duše a potřebný vývoj bytosti a to tak, že člověk směřuje od polohy jižního do polohy uzlu severního. Je důležitý dům severního uzlu, to je dům ze kterého se máme poučit.

Černá luna nám ukazuje na oblast karmických úkolů, nezvládnutých zkoušek. Tmavý bod v našem horoskopu, který nás upozorňuje, co nás bude obklopovat, zkoušet.

Je jednou z léčebných metod alternativní medicíny. Je velmi jemná a šetrná. Je často chápaná jako jednoduchá léčba bylinkami, které nemají na rozdíl od alopatických léků žádné vedlejší účinky. To je však jen malinká kapka v moři možností, které nám klasická homeopatie nabízí.

Homeopatie vychází z poznatku, že zdraví je soulad mezi tělem,  myslí a duší. Pokud je toto propojení narušeno, vzniká nemoc. A ta se buď projeví v mysli formou deprese nebo v těle v podobě bolesti. Klasická medicína bojuje proti příznakům nemoci tím, že je utlumí, potlačí. Tím však dochází k prohlubování disharmonie těchto tří aspektů člověka (tělo, mysl, duše). Homeopatie působí opačně. Tzn. že homeopatický lék vytahuje potlačené příznaky nemoci na povrch a zpracovává je tak, aby  tělo uvedlo do harmonie.

Pomocí homeopatie léčím akutní stavy, tzn. chřipky, angíny, kašel, různé záněty…, bolesti zubů, prořezávání zubů u dětí, úrazy, krvácení,zlomeniny, ale hlavně chronické nemoci – problémy se štítnou žlázou, kloubní potíže, migrény, gynekologické problémy, ekzémy, neplodnost, alergie, různé druhy závislostí (drogy, alkohol, anorexie, bulimie, poruchy chování = hyperaktivita, přílišná agresivita, touha ovládat druhé…léčím s úspěchem., také preventivní případy před operací, očkováním, zkouškou ve škole či další.

Je mnoho způsobů léčby pomocí homeopatie a já Vám nyní představím ty, které jsem vystudovala a ve své praxi užívám tak, abych dosáhla harmonie organismu dle požadavků jednotlivých klientů.

Konstituční homeopatie  – je homeopatie, která posiluje tu část jedince, která je nejvíce oslabena (tělo, mysl, duše) tuto indispozici zjištuji podrobným homeopatickým rozhovorem s důrazem na rodinno anamnézu, která je hlavním zdrojem informací, kde v rodě nastalo oslabení a bylo předáno již při splození.

Akutní homeopatie - tuto metodu praktikuji v případě akutního onemocnění tak, aby nemoc proběhla co nejrychleji a tělo bylo homeopatickým lékem podpořeno ve své obranyschopné činnosti či v případě náhlého úmrtí, či účasti při autonehodě či jiné traumatické události.

Preventivní homeopatie – tuto metodu nabízím  v případě plánovaných operací, očkování, návštěvě zubaře, návštěvě gynekologa, při studijním vypětí  a dalších případech

Inspirativní homeopatie – tuto metodu nabízím především pro kojence – děti do pubertálního věku je to metoda T. Smitse, který se ve svém celoživotním díle zaobíral léčbou tzv. Univerzálních, individuálních a vedlejších úrovní, kterými každý z nás v různých životních etapách prochází

Homeopatie ROH – tato metoda pochází z Indie od rodiny Sehgalů, její devizou je vniknutí to mysli a duše člověka, je to metoda opravdu revoluční, neboť se zaobírá především pocity, které v dnešním světě mnozí z nás natolik potlačili, že se k nim dostávají jen ztěžka a tato metoda je klíčem k sobě sama

Miasmatická homeopatie – užívám v případě touhy pročištění organismu od dědičné zátěže ať se jedná o rakovinu, tuberkulozu, syfilidu, kapavku či psoru – je vhodná před otěhotněním, či očištění organismu na základě požadavku klienta, který chce zvýšit svůj imunitní systém

Díky homeopatii vyřešíme nejen náš zdravotní stav, ale také mnoho problémů ve vztazích, ať už v rodině – s partnery, rodiči, dětmi nebo na pracovišti (šéf, kolegové, podřízení).  Po homeopatické léčbě se upravil klientovi problémový vztah ke svému psovi.

Chceme pro své domácí mazlíčky jen to nejlepší a tak se mnoho majitelů domácích zvířat, rozhodlo či rozhoduje pro přírodními prostředky a tím homeopatie bezesporu je.. Výhody homeopatické léčby spočívají zejména v tom, že nemá vedlejší účinky a nedochází při ní k potlačování příznaků. Organismus zvířete je povzbuzován k vyléčení a obnově postižených tkání. Pacient se dostává brzy do lepší kondice a začíná rychleji s příjmem potravy.

Léčebné homeopatické postupy jsou totožné, jako u léčby lidí. Platí zde stejné zákonitosti a používají se stejné léky. Homeopat získá potřebné informace jednak zprostředkovaně majitelem zvířete, ale také svým vlastním pozorováním a vnímáním zvířecího klienta. Zajímá jej vše, kromě fyzických potíží především strachy zvířecího pacienta, záliby, chutě, preference teplého nebo studeného prostředí, kdy a jak se dostal ke svému majiteli, jak snáší změny, jaké prodělal choroby, jaké byly reakce na očkování. Důležité je pokusit se najít období, kdy problémy začaly a co jim bezprostředně předcházelo.

Homeopatii lze použít zejména při:

 • chronických onemocněních
 • úrazech, kde ve spolupráci s klasickou veterinární medicínou výrazně zkracuje dobu rekonvalescence
 • pokud nelze z důvodu nežádoucích účinků užít chemický lék
 • při poruchách chování či psychických potížích
 • plánovaných operacích – jako prevence a pomoc při operaci a následné léčení

Homeopatie je vhodná pro všechna zvířata, mláďata, březí i kojící samice.

Totéž platí u léčby zvířat Bachovo květovou terapií.

Bachovy esence jsou vyrobeny z květů planě rostoucích stromů a keřů, jsou nejedovaté a nemají žádné vedlejší účinky. Díky tomu mají velmi široké použití.

 • u dětí : problémy s usínáním, nespavost, žárlivosti na sourozence, špatná adaptace ve školce
 • těhotným : strach z porodu, podrážděnost, úzkost
 • šestinedělkám : na poporodní depresi
 • starším osobám : na pocity osamnělosti, opuštěnosti, přílišné zaobírání se sama sebou či tématem smrti, v akutním případě, jsem-li účastníkem autonehody či jiné šokové záležitosti.
 • rostlinám i zvířátkům – při přesazování, odejmutí od matky, na strach z ohňostroje

Jedná se o velice jemnou metodu, která pomáhá člověku rozpouštět tzv. negativní emoce – hněv (zlost, zloba, naštvanost), strachy (napětí, úzkost), smutek (žal, lítost, sebelítost), žárlivost, závist, nenávist, křivdu (pocit nespravedlnosti), očekávání (starosti, úzkosti), překvapení (šok, nečekané situace), nedůvěra, znechucení (hnus). Člověk získá více energie, má zdravý pohled na život, cítí se více v pohodě, posílí se mu sebevědomí, umí se rozhodovat, stojí si sám za sebou…

Jsou osvědčenou léčebnou podporou  u depresivních stavů nebo v kombinaci s jinou hloubkovou léčbou (při homeopatické léčbě či v kineziologii, kdy narazíme na problém, který potřebuje okamžitě rozpustit).

Na základě konzultace se namíchá 5 – 7 esencí tak, aby co pokryly co nejširší škálu negativních emocí.

Doporučená délka užívání B.E. Je minimálně půl roku.

Tarot legendárního mága Aleistera Crowleyho patří mezi nejvlivnější a nejpozoruhodnější balíčky tarotových karet vůbec! Energiemi nabitý způsob zobrazování a alegorický charakter obrázků v sobě ukrývá mnohem hlubší smysl, než bychom mohli tušit, a žádná čára, obrazec ani barva není na svém místě jen náhodou! Tento tarot pracuje s astrologickou symbolikou a s tajnými významy z hebrejské kabaly, proto je obzvláště vhodný pro lidi, kteří se hlouběji zajímají o tyto starodávné tradice a kdo chce slyšet řeč  magie. Interpretace jsou jasné, srozumitelné a snadno použitelné pro reálný život. Je možné použít až 8 způsobů vykládaní. Nabízím Vvám šanci použít Crowley Thothův Tarot jako duchovní stimulaci a psychologickou pomoc v každé životní situaci.

Ra – Sheeba [Ra – Šíba] je jedním z mnoha energetických systémů patřících k univerzální léčivé energii. Dle názoru některých  zasvěcenců Ra-Sheeba  pracuje nejvíce v oblasti prvních tří čaker – dle mého názoru harmonizuje všechna energetická centra v těle, protože energie Ra – Sheeby se k nám dostává přes naší auru. V tomto biopoli je pak následně vstřebávána do všech částí našich těl. Pomáhá tedy rozvíjet i naši duši, která se tak dostává blíže k centrálnímu Duchu a jednotnému vědomí.

Tento energetický systém byl původně vytvořen v Egyptě před několika tisíci lety. Ra-Sheeba měla být nápomocna k rozvinutí tehdejší „nižší“ rasy, nad kterou se kněží a faraoni povyšovali a využívali je jako otroky bez vlastního myšlení. Tito lidé je pak uctívali jako tzv. božstva s nadpřirozenými schopnostmi. Tyto schopnosti však měli všichni z doby bájné Atlantidy. Někteří Alteané určitým způsobem přežili a své nadpřirozené „božské“ možnosti vnášeli do „nového světa“, který v té době opět vznikal.

Označení Ra-Sheeba [Ra-Šíba] je používáno podle dvou hlavních tvůrců tohoto systému, jimiž byl Ra – Bůh Slunce, který později pojal za svou partnerku Sheebu – bohyni Isis. Šlo o spojení takových sil, které vytvořily jeden energetický celek na pomoc a „uzdravení“ tehdejšího lidstva. Cesta lásky bohyně Isis k faraonovi Ra umožnila vytvořit cosi nového pro vývoj lidstva. Ra – Sheeba je tedy cesta lásky ke světlu a jedině skrze lásku lze docílit svobody a jednoty. Stejně tak i v této době lidstvo procitá a chce pocítit lásku, aby se mohlo dostat ke světlu, k jediné jednotě, ke svému vyššímu vědomí.

Energie Ra Sheeba představuje spojení a sjednocení:

 • Boha Ra –  mužského prvku energie slunce z centra velkého centrálního slunce
 • Sheeba –   ženského prvku energie , bohyně Isis

Ra sheeba je energie vyjadřující lásku –  lásku čistou, kreativní, sexuální, radostnou, tvořivou.

Pomocí lásky (Sheeba) nalezneme cestu ke zdroji (Ra) a tím také cestu domů, ke zdroji v nás.

Při léčení může každý vnímat projevy Ra – Sheeby jiným způsobem. Záleží taky na  tom, na jaké vibrace jste zvyklí a jak je vaše tělo pročištěné. Pokud už máte nějaké  zkušenosti s energií, tak můžete předpokládat, že budete projevy Ra – Sheeby rozeznávat mnohem jemněji než ten, kdo na sobě teprve začíná pracovat.

Pokud je Ra – Sheeba vaše první energie, se kterou přicházíte do vědomého kontaktu, tak si všímejte všeho, co se děje, když se napojíte na tento energetický systém, popř. si své dojmy zapisujte. Časem zjistíte, že se změnilo vaše vnímání, intenzita či síla energie je jiná a některé problémy a nemoci vymizely z vašich životů. Práce s energií nám předkládá naše bloky a do cesty nám tak přicházejí různé životní situace, abychom konečně pochopili.

Ra – Sheeba [Ra – Šíba] je v dnešní době přístupná k léčení za použití symbolů i bez nich. Variantu s použitím symbolů znovuobjevili manželé Merylin a Michael Bretherick a Peter Johannson v roce 1998, variantu bez symbolů přijali ve stejném období manželé Alan a Shirley z Británie.

Ra – Sheebu je možné využívat k léčení a dalšímu rozvoji osobnosti. Já používám Ra – Sheebu bez symbolů, stejně jako i jiné energie a funguje stejně dobře – záleží čistě na úmyslu. Pokud je Váš úmysl s použitím energie čistý, jestliže chcete jít cestou Lásky ke Světlu a máte jasný záměr, tak vám Ra – Sheeba velice dobře poslouží.

Metoda, kterou je možno odstranit t různé psychické bloky, závislosti na jídle, alkoholu, nikotinu, sladkém, jiném člověku, vztahy mezi lidmi, vztahy v rodině, různé typy alergií a dalších zdravotních problémů.

Metoda je pro klienta nenáročná, pracuje se pomocí kyvadla a speciálních tabulek. Výsledky jsou velice dobré. Tato metoda vznikla v USA a jejím duchovním otcem je pan Robert Detzler, učitel a kazatel. U nás je používaná pouze několik let. Ukázala se jako převratná metoda v alternativní medicíně při léčení psychických problémů a problémů ve vztazích, stejně jako při léčbě zdravotních potíží. Pracuje se záznamy duše, které systém identifikuje a čistí.

Akašické záznamy duše, které obsahují všechno, co duše prožila od stvoření až po přítomný okamžik (včetně programů týkajících se budoucnosti), v sobě nesou také všechny disharmonické programy včetně všech negativních emocí a omezujících myšlenek. Tyto podvědomé programy často nutí člověka myslet, cítit a jednat způsobem, který je v rozporu s jeho nejvyššími zájmy a brání mu, aby mohl zcela svobodně a plně prožít svůj život. Výsledkem těchto negativních programů jsou také duševní choroby. Rovněž všechny fyzické choroby, vzniklé nahromaděním stresů, jsou materializovanou podobou negativních programů. Ten fakt, že SRT odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování si reality doslova znamená, že je člověku vymazána negativní informace, a tudíž může začít život s čistou myslí. Negativní informací se myslí zákonitost příčiny a následku, tedy to, že je člověk zodpovědný za svůj život, jeho kvalitu a budoucnost.

SRT pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Je tak velice účinnou terapií vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej SRT pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíjel.

Za pomocí SRT se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie SRT.

Metoda One Brain — Jednotný mozek se zabývá příčinou problémů, nikoli jenom jejich následky. Využívá vlastních sil organismu, odkrývá schované schopnosti a dovednosti a pomáhá získat nové síly pro šťastný a spokojený život.

Název metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy spolu pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují, jsou v dokonalé jednotě.

Pravá mozková hemisféra vidí obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho já. Levá mozková hemisféra uvažuje logicky, analyzuje, posuzuje a hodnotí, klade důraz na detaily, vnímá strach, orientuje se časově, kontroluje a je nositelkou mužské složky našeho já.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. V průběhu času se v rámci kineziologie začala vyvíjet další odvětví, jedním z nich je i Metoda One Brain. Jejími zakladateli jsou Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Tato metoda je součástí Three In One Concepts  — konceptu Tři v jednom, který představuje jednotu těla, mysli a ducha. Do Čech se dostala díky americké pedagožce Carol Ann Hontzové.

V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za „přežití“ (Společná integrační plocha — SIP). Stresové situace mohou zablokovat a odpojit až 75 % mozku — levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Vznikají při nich neurologické blokády, kvůli kterým nejsme schopni myslet, vnímat a jednat. Pouze reagujeme. A to dle vzorce, který je uložen v oblasti SIP. Jsou-li přední mozek, jehož funkcí je vykonávat nové alternativní volby, a pravá hemisféra, specializující se na kreativní uvědomování si, odpojeny, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se naše tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce. Mozek totiž zaznamenává všechny naše zkušenosti včetně stresujících a nepříjemných zážitků. Pokud si projdeme nějakou traumatickou událostí v dětství, při porodu či v období prenatálního vývoje, uloží se právě do oblasti SIP. Když se pak opět objeví stejná či podobná situace, jako již byla v minulosti, a vyvolá v nás stres, jednáme podle již naučeného vzorce chování.

Metoda One Brain umožňuje vyhledat takovéto energetické blokády — stresové události, a to vnímáním svalového tonusu. A pomocí jemných technik, jako je frontálně-okcipitální držení (tj. držení čela a zátylku), pozitivní představivost, korekce či jednoduchá cvičení, umožňuje obnovit přerušený energetický tok. Díky tomu nás příště již tato událost nestresuje a jsme schopni zapojit celý mozek — přední i zadní mozek, pravou i levou hemisféru. Jsme schopni situaci posoudit nově, podívat se na ni celkově, uvědomit si novou volbu a uskutečnit ji.

Co se dá touto metodou změnit:

 • Děti, které mají poruchy DYS (tj. DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE…). Často jde v tomto případě o to, že při nácviku čtení, psaní se na dítě křičí a vzniklý stres způsobí, že kdykoliv, kdy dítě opět čte či píše se odpojí přední mozek a ono může zase pouze reagovat stejným způsobem, tzn. že udělá opět chybu. Stačí jen odblokovat tento stres a dítě se může bez problémů zapojit do úplného školního procesu. Obvykle stačí 1 – 3 odblokování.
 • Fyzické problémy: ZÁNĚTY – MOČOVÉHO MĚCHÝŘE, GYNEKOLOGICKÉ ZÁNĚTY, ZÁNĚTY ZUBŮ… Záněty jsou potlačená agrese. Tak pracujeme na tom, aby hněv mohl být vyjádřen a nemusel napadat vlastní tělo.
 • Odstraňování alergií, závislostí, fobií (strachu – ze zkoušky, z návštěvy lékaře, z nemoci, ze zvířat, hmyzu, malého nebo velkého prostoru apod.), ÚZKOSTÍ A STRACHŮ
 • BOLESTI HLAVY, NESPAVOST, BOLESTIVÁ MENSTRUACE
 • ZVÝŠENÍ IMUNITY ORGANISMU, HARMONIZACE A POSÍLENÍ ORGANISMU
 • ZBAVOVÁNÍ STRESU (ztráta partnera, odchod do důchodu atd.), TRÉMY, NÍZKÉHO SEBEVĚDOMÍ, NEROZHODNOSTI
 • ZLEPŠOVÁNÍ KOMUNIKACE (partnerské nebo pracovní vztahy, prosazení se ve společnosti, vztahy v s rodiči, dětmi aj.)

Absolvované kurzy
Vystudovala jsem 6 stupňů One Brain a několik minikurzů.Praktikuji tuto metodu od r. 2003.  Mojí lektorkou je Mgr.Miloslava Rutová.

 • ONE BRAIN I. — Nástroje profese (2 dny)
 • Uvádí základní techniky, se kterými pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu, jak pracují pravá a levá mozková hemisféra, jak harmonizovat jejich komunikaci.
 • ONE BRAIN II. — Zlepšení uvědomění učení (3 dny)
 • Představuje systém „Jednotného mozku“, detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole.
 • ONE BRAIN III. — Kód těla (4 dny)
 • Vysvětluje, jak se vztahují tělesné dispozice, proporce a rysy k našemu chování a našim projevům, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování, naše osobní systémy přesvědčení, jakož i chování lidí kolem nás.
 • ONE BRAIN IV. — Jednotný mozek pro pokročilé (4 dny)
 • Prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování emocionálních stresorů (energetických bloků).
 • ONE BRAIN V. — Hlasitější než slova (4 dny)
 • Zvyšuje vlastní sebepoznání týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích.
 • ONE BRAIN VI. — Strukturální neurologie (4 dny)
 • Završuje výuku základních technik se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla. Soustředí se na způsoby chování při bolesti, na odblokování strachových modelů.

Mořské sluneční esence se k nám dostaly ze Slunce prostřednictvím Andělských bytostí, kterým se na eterických rovinách říká “Dévové”. Jsou to vedlejší paprsky Velkého kosmického paprsku a mají podobné vibrační energie jako květinové, polodrahokamové a minerální esence.

Původ těchto esencí se datuje od roku 1992, kdy jejich tvůrce, Erik Pelham, přednášel na Mezinárodní konferenci květinových esencí v Sydney v Austrálii. Erik se setkal s Ianem Whitem, australským bushmanem, který mu daroval mořskou esenci vyrobenou v Quinslandu z mořské rostliny nazývané “Bubbles Sargassum”. Erik se spojil s “Dévou” a bylo mu řečeno, že má oživující esence vytvářet z dév mořských živočichů a rostlin, a že mu bude napomáháno v jejich tvorbě.

Erik, ohromen a vzrušen, zkontaktoval Dévu Slunečníku babího léta prostřednictvím fotografie v magazínu National Geografic. Zeptal se, zda by alkoholová substance obsahující brandy mohla být energetizována jejími frekvencemi. Déva jasně potvrdil, že je to možné.

A tak došlo k tomu, že díky spolupráci těchto Dévů, bylo Erikovi umožněno jejich vedlejší paprsky energetizovat do mořských slunečních esenci. To, že nyní můžeme využívat tyto harmonizující energie speciálně zaměřené na léčení energetických poli mezi lidmi v jejich vztazích, je součástí vyššího plánu pro lidstvo.

Mořské esence se výborně působí na jemnou podstatu člověka a harmonize jedince v mnoha oblastech, používá se k dosažení harmonie na mnoha úrovních, jsou velice vhodné k harmonizaci mezilidských vztahů..

zdroj: www.aura-soma.cz

Mnoho z nás trpí různými závislostmi, které nám v našem životě původně pomohly odpoutat se od různých životních problémů. Jednoho dne však přišla doba, že původní pomocník se stal ještě větším problémem než ten původní, ale jak z toho kolotoče ven ? Sami jste to možná zkoušeli již mnohokrát, nikdy to však nebylo napořád. A tak přišla oba svěřit se do rukou odborníka, který Vám s tímto problémem pomůže. Vše probíhá diskrétně a tak máte jistotu, že nikdo z příbuzných, přátel či obchodních partnerů se nikdy nic nedoví. Život se Vám vrátí do normálních kolejí a budete opět šťastni s vědomím, že probémy se dají řešit jinak, bez zachycení se v síti původního pomocníka.

Terapie drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Staré civilizace léčili mimo jiné i léčivými kameny. Terapie se prováděla nejrůznějšími způsoby. Kameny se používali ve formě prášku, užívaly se jako léky či tablety, nebo se ponořili do vody, která se pila nebo se v ní koupalo. Přikládaly se na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace těchto kamení přikládáním na čakry. Základem působení těchto kamenů je rozhodně to, že vy sami věříte. Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě vibrace. To, co vidíme, slyšíme, můžeme nějak vnímat, i to, co se našim fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, které je k tomu vhodné svou stavbou, a tak se jejich vliv spojí… vibrace se dostávají do vzájemné “rezonance”. Vliv kamenů se zakládá na fenoménu rezonance (to se netýká jen drahých a léčivých kamenů, ale i hornin, podzemních pramenů a vůbec všeho, co nás obklopuje). Každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem. což lze vysvětlit přítomností prvků, z nichž se skládá. Tato vibrace odpovídá různým obrazům nemocí tělesné nebo duševně-duchovní povahy.

Napojením na Vaše Já pomocí jména, příjmení a data narození Vám určím drahý kámen i s místem kam jej máte přikládat či zda jej máte jen u sebe nosit.

Můžete si jej sami zakoupit ve Vám vybraném obchodě, až jej bude mít doma, zavoláte mi buď přes telefon či na skype a já vám jej očistím a napojím na Vás. Také Vám sdělím jak dlouho jej budete přikládat či unosit u sebe, aby provedl tu nejprospěšnější práci pro Vás.

V této školičce  vás pomalu uvedu do tajů “života” mezi Nebem a Zemí tak, abychom začali chápat souvislosti věcí, které se nám běžně dějí z jiného úhlu pohledu.Pohledu žáka na inkarnaci, aby byl připraven a lépe se mu chápalo a žilo.

I. ročník

začínáme – úhlem pohledu na duchovnost – co to vlastně je a co s tí máme dělat, jak to chápat . . ..

– duchovní význam nemocí

– duchovní symbolika – zubů

– duchovní symbolika – páteře

– duchovní symbolika směrů pohledů

– duchovní symbolika vitamínů a minerálních látek

– jejich pročištění a harmonizace

– hladina Alfa – spojení se svým moudrým Já

– práce v tého hladině

– denní ochrany

– vnitřní archetypy

– chrám ženství

– chrám vnitřního muže

– čakry  jejich význam, harmonizace . . . ..

– jazyky lásky a jejich význam v našem životě – jejich rozpoznání a praktikování v běžném životě

II. ročník

– základní postřehy z numerologie a jejich praktické využití v denním životě

III. ročník

– základní prvky karmické astrologie a jejich využité v praktickém životě

– a další potřebné věci, které nám dají nahlédnout pod pokličku toho, co nás denně obklopuje a jak se na to můžeme dívat a porozumět tomu trochu z jiného úhlu pohledu abychom mohli žít radostněji v poznání skrytých souvislostí

Jedná se o 3 letou školičku, které je vždy v 5 -lekcích na ročník tak, aby studenti nové poznatky zaváděly do svého denního života . Jedná se o 4 hodinovou výuku v neděli v měsících říjnu, listopadu, únoru, březnu a dubnu.

Překyselení organismu je v současnosti jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob, protože zdraví je bezprostředně závislé na rovnováze mezi kyselostí a zásaditostí našeho těla. Překyselení způsobuje většinu nemocí a důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek v těle tvoří základ každé terapie. Ta probíhá především za pomocí přirozené stravy, bohaté na zásadité látky. Každé chronické onemocnění začíná lokálními skrytými acidózami, které pokračují celkovou latentní acidózou základní substance s odpovídajícími zánětlivými reakcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje uzavřený kruh a při následné masivní acidóze, která se může projevit ztuhnutím postižené tkáně se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody. Překyselený organismus nemůže být zdravý. Čím větší je toto zatížení, tím závažnější je onemocnění. Následky překyselení mohou být např. opotřebování žláz a dalších orgánů s odpovídajícím narušením funkcí, deprese a psychické poruchy, ekzémy, mykozy, plísňová onemocnění, precarcenosní stavy, zácpy nebo průjmy,   potíže při učení, zapomnětlivost a roztržitost, zbytečná onemocnění, kterým by se dalo snadno předejít, předčasná úmrtí apod.

Sestavím Vám osobní program k odkyselení organismu za pomoci KAISER NATRONU či dalších solí, poradím Vám jaká je kyselozásaditá rovnováha ve stravě a také Vás upozorním na podstatné chyby ve Vašem stravování.

Kdo z nás potřebuje odkyselit organismus ?

Již dávno neplatí, že jen dospělí jsou postiženi touto chorobou civilizace. Od útlého dětství platíme daň za množství jídla, které máme přece jen dostupnější než naši předci. Konzumace masa, masných výrobků a množství sladkostí, které nás obklopují ze všech stran a svádí ke konzumaci si vybírají svoji daň již na batolatech. V dnešní době, kdy děti od útlého věku požívají sladkosti se velice rychle dostanou do stavu, že i jejich organismus je překyselen. Je těžké nabídnout dítěti něco, co není sladké. Chci vám zde   nabídnout zdravé pití i když je sladké. Naučme se pít Javorový syrup s KAISER NATRONEM. Proč práve Kaiser NATRON ? Je cenove dostupný a je to dávno vyzkoušené – již ve starém Egyptě byl nezbytným vybavením každé domácnosti od faraona až po tu nejchudší rodinu.  Dalším „povinným“ vybavením byl med a ocet, ale o tom v jiné části a později.

Já tento nápoj označuji za “zázrak”, který v některých částech Světa (Americe, Německu, Itálii  a možná i jinde) znají již několik desítek let. První osobní zkušenost s tímto nápojem jsem prožila v době, kdy jsem dlouhodobě pobývala v Itálii a pak následně před několika lety na jednom homeopatickém semináři o léčbě rakoviny a mám s ním osobní pozitivní zkušenosti.

Jak efektivně na odkyselení organismu ?

Kdo nemusí či nesmí sladké :

 • pravidelné pití 2 dcl vody se lžičkou KAISER NATRON (či dalších solí )a to 1 – 3 x denně

Pro ty ostatní a pro ty, kteří jsou již v precarcenosmím stadiu :

 • pravidelné pití 2 dcl vody se lžičkou KAISER NATRONU  a polévkové lžíce Javorového syrupu

Doporučuji před zahájením kúry si zakoupit pH papírky v lékárně . Jsou baleny po 50 ks a stojí cca 250 korun. Jmenují se na HEPTA PHAN. Nejsou jen na měření pH, ale zjistíte i hodnoty dalších ukazatelů jako jsou bílkoviny, glukosa, krev a další.Jsou to užitečné informace, které můžete využít pro hlubší zjištění svého zdravotního stavu a možnosti odstranění nežádoucích projevů nerovnováhy v těle již v začátcích. (Vysvětlím v další části.) Další levnější varianta jsou pH papírky ALBU PHAN, jsou baleny také po 50 kusech a jejich cena je kolem 70-80 korun. Jsou to pH papírky na zjišťování pH v moči.

Před zahájením kůry je vhodné zakoupení si menšího notýsku, kde si povedeme evidenci o tom, jak se výše pH našeho těla vyvíjí. Je důležité, abychom si před započetím odkyselení organismu stanovili pro nás optimální čas měření pH moči a měřili jej ve stejnou dobu. Mysleme i na změnu časového posunu – letní a zimní čas. Je to důležité, protože v těle se přirozeným způsobem v jednotlivých časech se mění výše pH. Pokud chceme mít opravdový přehled, je důležité dodržení zasady stejného času. Prvé měření provedeme v den počátku kůry, další vždy po týdnu. Celou kůru provádíme tak dlouho, až se pH moči ustálí na 7,4 – 7,5. U pacientů s prekarcenosními stavy, je doporučeno zvýšit pH dlouhodobě na 8 a výše. A udržet tuto hladinu pH po dobu 6 – 8 týdnů.

Ten, kdo chce vzít své zdraví pevně do rukou, protože zjistil, že hodnota pH neklesá dostatečně rychle podle jeho představ, může použít klystýru. Tento způsob je velice vhodný při jarní detoxikaci organismu, ale případě akutního či chronického onemocnění střev, kdykoliv.

Zásaditý klystýr:

Pro intenzivní pročištění těla použijeme následující směsi:

 • 1 čajová lžička (3 – 4 g) KAISER NATRONu a 1 litr vody tělesné teploty vpravíme do střev a necháme  působit tak dlouho,  jak vydržíme, ležíme při tom na boku

Výhodou tohoto postupu je vedle hojení střev velice intenzivního odstranění odpadních látek. (jedna z možností náhrad colonoskopie)

PŘI KRITICKÉM STAVU těla způsobeném překyselením organismu, jako např. infarkt nebo mozková příhoda – bolest na prsou, pocit na omdlení nebo snížená pohyblivost,  udělejte jednorázově silný roztok z 2 dcl vody 6 až 8 g KAISER NATRONU.  Toto množství je vysoké, a přesto nedochází k předávkování. Roztok působí nejrychleji, když se vypije na lačný žaludek a voda má tělesnou teplotu. Uvedené vysoké dávkování je velmi důležité. Tělo potřebuje silný přísun zásaditých látek, aby se co nejrychleji zamezilo hrozící “sraženině” červených krvinek.

POZOR: PŘI OŠETŘENÍ LÉKAŘEM, JE NUTNÉ JEJ VYROZUMNĚT, ŽE JSTE PROVEDLI TOTO PREVENZIVNÍ OPATŘENÍ.

Pro zdvojnásobení účinku je možné potírat také roztokem že celou plochu postiženého místa  KAISER NATRONU, aby se do těla dostal také přes kůži.

Je rozumné ještě tentýž den jednou či dvakrát vypít roztok z asi 4 g KAISER NATRONU, aby se skutečně zajistil dostatek zásaditých látek, které tělo v této situaci nutné potřebuje – přísun zásad totiž likviduje další kyseliny ze zásobáren uložených v různých částech těla a ty musí být samozřejmě také zneutralizovány.

V přírodě nás obklopuje mnoho jevů, které dosud nebyly ve větší míře brány na vědomí.

Jedná se zejména o vyzařování ze zemského podloží různých geologických anomálií, zvláště zvodnělých geologických kolektorů, ve kterých protlačováním vody porézními vrstvami hornin vzniká elektromagnetické záření o nepatrné intenzitě, avšak vysoké prostupnosti vystupující ze země desítky kilometrů nad terén. Toto záření je obtížně zjistitelné dostupnými měřícími přístroji. Jeho nepříznivé účinky však znali lidé ve vyspělých civilizacích již 3 tisíce let před Kristem. Dochovaly se nám záznamy, kde proutkaři již v této době dokázali nalézt vodu, ale i vyhledávat místa prostá těchto GPZ. Vycházeli z pozorování přírody, chování zvířat a rostlin nad GPZ a jejich snahy se těmto místům vyhýbat.

Toto záření je forma energie, která existuje na základě elektromagnetických vln vysílaných atomy. Září všechno, co nás obklopuje, záříme i my. Nejvíce škodlivý vliv má však záření zvodnělých geologických kolektorů (obecně zvaných vodní žíly). Proniká horninami, zdmi, stropy, působí v přízemí a ještě větší silou ve vyšších poschodích budov. Záření vodních žil patří k velmi krátkým vlnám v oblasti MHz. Vědecká bádání prokázala, že nejsilněji působí zóna nad vodní žilou na lidi, kteří jsou delší dobu v jedné poloze (sedící, ležící).

Obdobně působí záření vodních žil na zvířata, která se v přírodě těmto místům vyhýbají. Jsou-li ve Vaší domácnosti a musí na nich žít, pak trpí tělesně i psychicky. Stejná je situace u rostlin. Květiny, ovocné stromy, keře špatně rostou, kvetou i rodí. Nedaří se jim i při Vaší mimořádné péči a posléze hynou. U zvířat jsou však druhy, které toto záření vyhledávají (kočka, straka, hmyz). Některé rostliny rovněž nad GPZ rostou intenzivněji, v našich podmínkách např. bříza, kopřiva.

Nabízím Vám odvedení GPZ do prostoru zdí či ohraničení Vašeho majetku ( plot, venkovní zdi ) s tím, že  zeď je do 2 cm od povrchu čistá od škodlivých zon. A tak v případě vrtání či jiné metody průniku do této hloubky, neproniká škodlivé záření do vašeho prostoru, který obýváte vy či vaši mazlíčci. V případě porušení 2 cm ochranné zony, mi zašlete zprávu, že se tak stalo a já místo opět bezplatně opravím do 24 hodin od nahlášení. Netýká se to však rekonstrukcí bytu, domu či plotu, tam je nutné provést odvedení škodlivých zon po rekonstrukci znova, tentokrát již za platbu. Odvedení zon je trvalé po dobu, kdy v místě odvedení GPZ žije pokrevní potomek zadavatele, a to po dobu nejméně 200 let. V případě prodeje cizímu nepokrevnímu potomkovi, toto odvedení GPZ se rozplyne.

Každý z nás je účastníkem rodinného systému a tak na nás dopadají i následky, které se v rodině staly, přestože se o nich nemluví.

Po všechny generace, co je člověk člověkem, dítě pro podmíněnou lásku (aby jej přijímali, měli rádi, byl stejně hodnotný jako . . . . .) pomáhá svým rodičům již od okamžiku zplození s jejich traumaty, které pak v době dospělosti předává svým potomkům.

Těmto traumatům říkáme traumata dětských závislostí. Ano, dítě je závislé na svých rodičích na materiální úrovni i emocionální úrovni a tak, aby bylo přijímáno, ochotně pomáhá svým rodičům nést jejich traumata, které oni nesli svým rodičům.

A jak to v praxi vypadá ? Procházíme-li traumatem, jsme ohroženi na životě a tak se z našeho Zdravého Já odštěpí kus, který nazýváme trauma, ale také další kus, který toto trauma hlídá před námi, abychom nebyli ohroženi na životě a tomu říkáme Já přežití. A ti dva se perou a přetlačují, někdy dny, jindy týdny a u někoho i měsíce a roky, než naše Já přežití vyhraje a zatlačí trauma nejprve do podvědomí a později až do nevědomí. A tak se děje při každé situaci, kterou naše vědomí vyhodnotí jako trauma. Celý proces se opakuje, je nás stále méně a méně zdravého, ale více a více těch odštěpených částí a toho našeho ochránce – Já přežití. A protože každé trauma se uschovává v jiných částech těla, podle pocitů, které v daném okamžiku prožíváme a k nim přiřazeným tělesným orgánům, má Já přežití stále méně a méně manévrovacího prostoru pro klidný a spokojený život. Naše reakce se na podobné případy mění, že nepoznáváme sami sebe a ostatní mají problém říci – ano to je on. A opravdu to není ten, kterého znali před léty. Stačí čím dál menší impuls, aby se tělo dostalo do stavu traumatu a štěpilo se dál a dál, až Zdravé Já přestane být tím, kdo v těle vládne.

Uvedu zde příklad traumatu dětských závislostí na materiální úrovni, jak se může projevovat v životě dospělého.

Rodiče v době, kdy se dozvěděli radostnou zprávu, že čekají potomka se zároveň lekli, protože přišel dřív a oni nemají dokončenou stavbu domu a trauma z tohoto „překvapení“ se projevilo v rozštěpení zdravého jádra nejen rodičů, ale také ještě nenarozeného jedince. 

Přijde ke mně dospělý muž s tím, že stále hledá ten správný domov, ale nenalézá. Buď mu jeho vysněný dům koupí někdo před nosem, nebo se peníze, které na ně má připravené, rozkutálejí na něco jiného. Jindy se stěhuje z místa na místo a myslí si, že to vytoužené místo našel, ale po nějaké době jej to žene zas jinam. Je z toho unaven, ale neví, jak z toho ven. Zkoušel již mnoho praktik, jak přijít na důvod, ale nic nepomohlo.

Je to tím, že rodiče prošli traumatem na materiální úrovni a on, jako milované dítě jim s tímto problémem pomohl. Část si natáhl na sebe a své Zdravé já oslabil, protože měl rád své rodiče podmíněnou láskou. A to my, jako děti děláme.  A to je to, co potřebujeme napravit a vrátit věcem řád.

Konstelace traumat se svém hlavním a původním směru se zaměřují na znovunastolení řádu v rodinném systému. Tento řád se tak má stát zdrojem síly a psychické stability jedince a umožňovat jeho zakotvení a fungování v životě.

Jestliže jsou ale v rodinném systému závažná traumata, tak se pokusy o nalezení vnitřní rovnováhy a síly pomocí „znovunastolení“ řádu v tomto rodinném systému, velmi často míjejí účinkem. Rodinný systém se závažnými traumaty, které od základu naruší vazby, pak již není zdrojem síly a stability jedince, ale naopak se stává zdrojem dalších traumatizací a destability jedince.

A protože se i v průběhu života dostáváme do situací, které naše vědomí vyhodnotí jako trauma a tak jsme účastníky traumatu z narušeného systému rodinných vazeb, traumatu z násilí, pohlavního zneužívání, vztahu s matkou, vztahu s otcem, traumatu ze ztráty, existenciálního traumatu i mnoha dalších.

Které se projevují například následujícími pocity nepochopitelné bezmoci, selhání, lítosti a smutku, ochromujícího strachu, citový odstup, nedostupnost až strnulost, blíže neidentifikovatelné somatické potíže a bolesti, vleklé depresivní stavy, závislost na blízkých, stejně tak jako závislosti jiného druhu (např. závislost na nezávislosti, na čistotě . . . .), pocit nedostatku peněz, životního prostoru, pozornosti, zájmu, rodičovského pochopení nebo naopak pocit přílišného zájmu ze strany druhých, neschopnost stanovit si své hranice, opakující se vzorce chování které nás brzdí, omezují a mnohdy působí i destruktivně, které ovšem nejsme schopni vědomě změnit, mnohá nevysvětlitelná nutkání.

Všechny tyto projevy se promítají plošně do našeho života, tj.: partnerských i pracovních vztahů, do vztahů k našim dětem, sourozencům či rodičům, stejně tak jako do existenčně – materiální a emocionální oblasti a základních životních postojů. Tím silně určují směr našeho života a prožívání jej.

Původem, výše uvedených pocitů a symptomů, jsou  těžké události, osudové zvraty a rány pocházející z životů našich rodičů a prarodičů, které působí skrze nás a to nezávisle na tom, jestli jsme si jich vědomi nebo vůbec ne. Na nevědomé úrovni jsme s našimi předky svázáni rodovou vazbou, která obsahuje nejméně osm generací – a to jak s těmi o kterých hodně víme, tak i s těmi, o kterých toho víme jen velmi málo nebo nic. 

V tomto smyslu jsme, my lidé, vícegenerační bytostí.

A proto je velmi důležité znovu nastolit řád do našeho systému (života) abychom toto dědictví nepředávali svým dětem, které si toto na sebe vědomě i nevědomě natahují a žijí v ještě menší svobodě než my.

Přetrhněme řetězec nesvobody, který se předává z generace na generaci již od existence lidstva. Máme na to čas, prostor i prostředky. Potřebujeme k tomu jen odhodlání a rozhodnutí do toho jít. A osvobodit sebe, naše předky i potomky a dát rodu opětovnou sílu.

 

KONTAKT

VĚRA MATĚJKOVÁ

Francouzská třída 2080/4
Východní Předměstí
326 00 PLZEŇ 26

+420 603 145 644

homeo.matejkova@seznam.cz